Hasznos tanácsok a biztosításokkal kapcsolatban | Dárius Kincse Biztosítási Alkusz Kft.

Hasznos tanácsok a biztosításokkal kapcsolatban

 

- Nagyon fontos, hogy minden biztosítási szerződés megkötése előtt alaposan tájékozódjunk a biztosító által nyújtott szolgáltatásokról és azok feltételeiről.

- Ismerjük meg teljes körűen, hogy milyen jogaink és kötelezettségeink keletkeznek a biztosítás megkötésével!

- Tekintsük át, hogy milyen biztosítási eseményekre terjed ki a biztosító szolgáltatási kötelezettsége, ismerjük meg a biztosító mentesülésének eseteit, a biztosító által alkalmazott kizárások körét!

- Ha nem értünk valamit, kérjünk részletesebb tájékoztatást az ügyintézőtől, szakembertől, az alkuszunktól!

- Tájékozódjunk arról, hogy:

  • a szolgáltatásért milyen költséget, díjakat számol fel előre, illetve a biztosítás időtartama alatt a biztosító,

  • milyen maradékjogok biztosítottak (díjmentes leszállítás, visszavásárlási lehetőség, kötvénykölcsön),

  • megtakarítási elemet is tartalmazó konstrukció esetén milyen hozamra számíthatunk!

 

- A biztosító még a szerződés megkötése előtt köteles beszerezni írásbeli nyilatkozatunkat arra vonatkozóan, hogy tájékoztatást kaptunk a biztosító főbb adatairól, a biztosítási szerződés jellemzőiről és a szerződéssel kapcsolatos jogainkról.

- Ne feledkezzünk meg a közlési kötelezettségről sem! A szerződő és a biztosított a szerződéskötéskor köteles minden olyan, a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges körülményt közölni, amelyet ismer vagy ismernie kellett. Az ilyen körülményt sem elhallgatni, sem valótlant közölni nem szabad. A közlés elmaradása vagy valótlansága a szerződés érvénytelenségét, a szolgáltatás megtagadását vonhatja maga után.

- Mielőtt szerződést kötnénk életbiztosítással kombinált jelzáloghitel-konstrukcióra, tekintsük át, hogy milyen kondíciókkal szerződhetünk normál életbiztosításra és jelzáloghitelre. Választásunk megkönnyítésére kérjünk részletes, számokkal alátámasztott tájékoztatást az egyes termékek elemeiről (tőke, kamat, költségek, életbiztosítási díj, ideértve a haláleseti és egyéb kockázati díjakat, biztosítási szolgáltatásokat is). Külön-külön is érdeklődjünk az érintett szolgáltatóknál, a biztosítónál a hitelintézetnél, és alkuszunknál!

- Ne döntsünk elhamarkodottan akkor sem, ha a biztosításközvetítőnk a meglévő biztosításunk helyett egy újabb konstrukciót kínál, tekintsük és számoltassuk át, hogy mi lesz a következménye a váltásnak!

- Szerződéskötés után gondoskodjunk arról, hogy a szerződés fenntartása érdekében időben és folyamatosan rendezve legyen a biztosítás díja még akkor is, ha a biztosító által küldendő csekk nem érkezett meg. Ilyenkor csekken, banki átutalással vagy személyesen mi is befizethetjük a hiányzó összeget! Díjelmaradás esetén a biztosító nem küld külön felszólítást, ha azt a szabályzata nem rögzíti.

- Legyünk tisztában azzal, hogy mi a teendőnk biztosítási esemény bekövetkeztekor, milyen iratokat kell benyújtanunk a biztosítóhoz. Ebben igényünk esetén és írásos megbízásunk alapján az alkuszunk segíteni tud!