Baleseti adó | Dárius Kincse Biztosítási Alkusz Kft.

Baleseti adó

Megtudhatja mi a baleseti adó....

Az Országgyűlés 2011. november 21-én fogadta el A népegészségügyitermékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (Neta tv.) kiegészítéseként a baleseti adó bevezetésére vonatkozó törvényi szabályozást. Atörvényjavaslat indokolása szerint az egészségügy forrásainak bővítéseérdekében kerül sor az új adónem bevezetésére. Mivel a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás a károsult egészségügyi ápolását fedezi, viszont akárokozóét nem, ezért ezt az adófajtát az állam a balesetet okozókegészségügyi ellátásra fordítja majd.

Ki köteles megfizetni a baleseti adót? (Kire vonatkozik ez az adófajta?)

Az új adókötelezettség azokat érinti, akikre a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény (Gfbt.) szerint GFB szerződéskötésikötelezettség vonatkozik, azaz az adó alanya tehát az a személy vagyszervezet, akit vagy amelyet a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításikötelezettség terhel.

Mennyi az adó mértéke?

Az adó mértéke az adóalap (a GFB díj és az esetlegesen megállapítottfedezetlenségi díj) 30%-a, de a biztosító kockázatviselésével érintettidőtartam naptári napjaira, naponta legfeljebb 83 forint/gépjármű (afedezetlenségi díj alapján számolt összegre nem vonatkozik a napi 83forintos limit).

Hogyan tudom meg, hogy nekem mennyivel szükséges többet fizetnem 2012. 01.01-jétől?

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 2012. évre vonatkozó csekk/számla már abaleseti adóval növelt összeget fogja tartalmazni, ezért kérjük, hogy mindenesetben az ott feltüntetett összeget fizesse be.

Nekem mi a teendőm, kötelezettségem az állam felé?

Ha Ön a törvény által előírt, a biztosító által megállapított baleseti adót ésbiztosítási díjat a biztosítónak megfizette, abban az esetben nincs továbbitennivalója az adóval kapcsolatban, a többi a biztosító dolga (adó befizetéseés bevallása).

Mikor és hogyan esedékes az adó befizetése?

A biztosítónak az adót a törvény 2012. január 1-i hatálybalépését követően,2012. január 1-jén vagy azt követő időpontban esedékes biztosítási díjjal,díjrészlettel együtt kell megállapítania és beszednie, annyi részletben ésolyan arányban, ahány részletben és amilyen arányban Ön a GFB díjat fizeti.Önnek a 2012. január 1-én, vagy azt követő időpontban esedékes díjjal, vagydíjrészlettel együtt kell megfizetnie az adót.

Az általam befizetett díjból hogyan kerül elszámolásra az adó?

A befizetett díjból az alábbi sorrendben kerülnek elszámolásra a fizetendődíjak: esedékes baleseti adó, ha van a szerződésen fedezetlenségi díj,esedékes biztosítási díj.

Mi történik, ha nem/ nem időben/ nem pontosan fizetem be a balesetiadót?

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a biztosítási díj és a megállapított adóegyüttes összegénél kevesebbet fizet, akkor ezt a törvény szerint — abaleseti adó megfizetésének elsődlegessége miatt — úgy kell tekinteni, hogyrészben vagy egészben a megállapított adót fizette meg. Ilyenkor a biztosító felszólítást fog küldeni Önnek, amelyben kérni fogja ahiányzó biztosítási díj, illetve baleseti adó megfizetését, hiszen a biztosításidíj meg nem fizetése a biztosítási szerződés díjnemfizetéssel történőmegszűnését vonja maga után.

Mi történik akkor, ha 2012. január 1. előtt már befizettem a díjamat?

Ebben az esetben külön értesítjük Önt a fizetendő baleseti adó összegéről,amelyet csekken, bankkártyával vagy átutalással tud megfizetni.

Mit tegyek, ha GFB szerződésem évközi évfordulós?

A baleseti adó megfizetésére 2012. január 1-jétől minden GFB szerződésselrendelkező ügyfél köteles, ezért az évközi évfordulósoknak a 2012-benesedékes évforduló napjáig a 2011-es GFB tarifa alapján számolt biztosításidíj alapján kell az adót időarányosan megfizetni.

Mi történik akkor, ha befizetem a díjat, majd eladom ugyanabban azévben az autómat?

Az adókötelezettség a GFB biztosítási időszak első napjától az utolsóig él,ezért a GFB szerződés megszűnésével egyidejűleg az adókötelezettség ismegszűnik. Ez azt jelenti, hogy amennyiben Ön díját és adóját megfizette,ugyanakkor gépjárművét időközben eladta, úgy Önnek a biztosítóidőarányosan visszafizeti a díj és adó túlfizetést.

Mi tegyek, ha évközben új autót vásárlok 2012-ben?

Minden GFB szerződésre kötelezett személy köteles 2012. január 1-jétőlbaleseti adót fizetni, ezért az ebben az évben vásárolt gépjárművekre a GFBdíjon felül a 30%-os baleseti adót is meg kell fizetni.

Mikor kell fedezetlenségi díjat fizetni és az érinti-e a baleseti adómértékét?

Azokban az esetekben kell fedezetlenségi díjat fizetni, amikor a biztosítóbizonyos okok miatt nem állt kockázatban. Ilyen lehet például, ha aforgalomba helyezés, vagy a gépjármű adás-vételének dátuma korábbi annálaz időpontnál, mint amilyen kockázatviselési kezdettel a GFB kötéstkezdeményezi, továbbá ilyen az az eset is, ha a szerződés díj-nemfizetésmiatt szűnik meg. A fedezetlenségi díjat azokra a napokra kell megfizetni, amíg az ügyfél az újGFB-t nem köti meg annál a biztosítónál, ahol korábban volt a GFBszerződése. Tehát igen, a fedezetlenségi díj érinti az adó összegét, hiszen abaleseti adó mértéke ebben az esetben magasabb lesz erre az időszakra,mert a fedezetlenségi díj 30%-át kell kifizetni adóként, amelynek összege a„normál” biztosítási díjnál jóval magasabb. Ráadásul ebben az esetben a 83Ft-os napi limit sem érvényes.

Címkék: